Placeholder canvas

ધાબામાં 40 કરતાં વધારે પ્રકારનાં ટામેટાં ઉગાડી ચૂક્યા છે આ એક્સપર્ટ, તેમની પાસેથી જાણો ટામેટાં વાવવાની રીત

ધાબામાં 40 કરતાં વધારે પ્રકારનાં ટામેટાં ઉગાડી ચૂક્યા છે આ એક્સપર્ટ, તેમની પાસેથી જાણો ટામેટાં વાવવાની રીત

જાણો બજારમાંથી લાવેલ દેશી ટામેટાં જે બીજમાંથી ટામેટાં ઉગાળવાની સરળ અને પરફેક્ટ રીત

દરેકના રસોડામાં ટામેટાં અચૂક જોવા મળે છે. કોઈ શાક ન હોય તો મહિલાઇ ટામેટાની ચટણીથી રસોઈનો સ્વાદ વધારે છે. ચટણી અને શાકભાજી જ નહીં, જેમ, કેચઅપ, અથાણાં અને બીજી ઘણી વસ્તુઓ બને છે ટામેટાંમાંથી. એટલે એમ કહી શકાય કે, ટામેટાં દરેક ઘર માટે ખૂબજ કામની વસ્તુ છે.

આ બાબતે સૌથી સારી બાબત તો એ છે કે, ટામેટાંને વારંવાર બજારમાં ખરીદવા જવું ન પડે. આવું ત્યારે જ થાય છે, જ્યારે તમારા જ ઘરમાં ટામેટાંનો છોડ હોય અને તમને રોજ તાજાં ટામેટાં મળી રહે. આજે ભિવાનીના ઉમેદ સિંહ આપણને ઘરે જ ટામેટાં ઉગાડવાની સરળ રીત જણાવે છે.

ઉમેદ સિંહ તેમના ધાબામાં 40 કરતાં પણ વધારે પ્રકારનાં ટામેટાં ઉગાડી ચૂક્યા છે. તેમને દેશી અને વિદેશી અનેક પ્રકારનાં શાકભાજી ઉગાડવાનો શોખ છે અને તેઓ બધાં જ શાકભાજી જૈવિક રીતે ઉગાડે છે.

Umed Singh
Umed Singh in his Garden

ટામેટાં ઉગાડવા બાબતે પહેલો ઉપાય આપતાં ઉમેદ સિંગ કહે છે કે, જો તમે બજારમાંથી લાવેલ ટામેટાંમાંથી છોડ વાવવા ઈચ્છતા હોય તો, ખાસ પ્રયત્ન કરો કે, તે હાઈબ્રિડ ન હોય. જો આપણે હાઈબ્રિડ ટામેટાંમાંથી ટામેટાં ઉગાડીએ તો, પરિણામ સારું નથી મળતું અને લોકોને એમ લાગે છે કે, તેમનાથી ગાર્ડનિંગ નહીં થાય. એટલે હંમેશાં દેશી ટામેટાંમાંથી જ ટામેટાનો છોડ ઉગાડવો જોઈએ.

ટામેટાના છોડ માટે કેવી રીતે બનાવવું પોટિંગ મિક્સ:
ઉમેદ સિંહ કહે છે કે, જો તમે ગાર્ડનિંગ માટે કોઈ બગીચામાંથી માટી લાવ્યા હોય કે, જૂની માટી હોય તો તેને થોડા દિવસ માટે તડકામાં સૂકવી લો. 4-5 દિવસ સુધી તડકામાં સૂકવો અને વચ્ચે-વચ્ચે તેને પલટતા રહો. જેથી માટીમાં કોઈ જૂના રોગ હશે તો તે ખતમ થઈ જશે. ત્યારબાદ માટીમાં કોકોપીટ કે લાકડાનો વહેર ભેળવી શકય છે. આમાં લગભગ 10% છાણીયું ખાતર કે વર્મીકંપોસ્ટ મિક્સ કરો.

Potting mix
Potting Mix = Soil+Compost/Vermicompost+Cocopeat/Wood Dust

તૈયાર છે તમારું પૉટિંગ મિક્સ. હવે તમે તેને કુંડાઓમાં ભરી શકો છો. આ માટે બજારમાંથી કુંડુ લાવવું એ પણ જરૂરી નથી. તમે ઘરમાં જ રહેલ કોઈ જૂની ડોલ કે ડબ્બાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ખાસ ધ્યાન રાખવું કે, વધારાનું પાણી વહી જાય એ માટે કુંડાના તળીયામાં નહીં, પરંતુ નીચેની તરફ એક કાણી પાડો. જેથી તમને કાણુ દેખાશે અને તે પૂરાઈ જાય તો તમે તેને સરળતાથી ખોલી શકો છો.

હવે માટી ભરી કુંડુ તૈયાર કરો.

છોડ બનાવો:
ટામેટાનો છોડ તૈયાર કરવા માટે ઉમેદ સિંહ સલાહ આપે છે કે, તમે બજારમાંથી બીજ ખરીદો અથવા દેશી ટામેટાંનો ઉપયોગ કરો. જો તમે દેશી ટામેટાંનો ઉપયોગ કરશો તો, તેમાંથી ટામેટાં ઉગાડવાં સરળ રહેશે. ટામેટાની સીધી ચીરીઓ કરવાની જગ્યાએ ગોળ-ગોળ સ્લાઈસ કાપો. જેથી બીજને નુકસાન ન પહોંચે. પહેલાં કોઈ નાના કુંડામાં છોડ તૈયાર કરી તેને મોટા કુંડામાં વાવવા જોઈએ, કારણકે ટામેટાનો છોડ મોટો થઈને ફેલાઇ છે. એટલે એકવાર છોડ તૈયાર થઈ જાય પછી મોટા કુંડામાં તેને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવો જોઈએ. છોડ તૈયાર કરવા માટે કોઈ નાના પેપર કપ કે અખબારમાંથી બનેલ પ્લાન્ટરનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે.

આ નાનકડા પ્લાન્ટરમાં પૉટિંગ મિક્સ નાખો અને હવે તેમાં ટામેટાની સ્લાઈસ સીધી જ મૂકી શકો છો અથવા તેમાંથી બીજ કાઢીને પણ તેને સીધાં મૂકી શકો છો. બીજ પાથર્યા બાદ ઉપર થોડી-થોડી માટી પાથરો અને પાણી છાંટી દો.

Grow Tomato
Cut Slices of Tomatoes

હવે આ પ્લાન્ટર્સને કોઈ એવી જગ્યાએ મૂકો, જ્યાં સીધો તડકો આવતો ન હોય, એટાલે કે, થોડો-થોડો છાંયડો રહેતો હોય.
નિયમિત પાણી છાંટતા રહો, બહુ વધારે પાણી ન ભરવું, જરૂર અનુસાર જ પાણી છાંટવું.
8-10 દિવસમાં ટામેટાંનો છોડ તૈયાર થઈ જશે.

Home grown tomato
Plant slices in a small planter

ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરો:
છોડ તૈયાર થઈ જાય ત્યારબાદ તેમને અલગ-અલગ કુંડાંમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરો. છોડને ખૂબજ ધ્યાનથી કાઢો, જેથી તેનાં મૂળને જરા પણ નુકસાન ન થાય. એક છોડને એક કુંડામાં વાવો અને પાણી આપો.

Gardening
Transplant sapling from the small planter

કેવી રીતે કરવી દેખભાળ:
નિયમિત પાણી આપો અને જો કુંડાની માટીમાં ભેજ હોય તો, એક-બે દિવસના અંતરાલમાં પાણી આપી શકો છો.
આમ તો શાકભાજીના છોડને તડકામાંજ રાખવા જોઈએ પરંતુ જો તડકો બહુ વધારે હોય તો, થોડા છાંયડામાં પણ મૂકી શકાય છે.
ટામેટાનો છોડ થોડો મોટો થવા લાગે એટલે તમે તેમાં ઘરે બનાવેલ માઈક્રો ન્યૂટ્રીએન્ટ સ્પ્રે કરી શકો છો. માઈક્રો-ન્યૂટ્રીએન્ટ બાનાવવા માટે તમે વેસ્ટ ડીકમ્પોઝરમાં ગોળ, આંબળાં કે છાસ મિક્સ કરીને મૂકી દો. લગભગ એક મહિના સુધી રહેવા દો અને તેને રોજ હલાવો. એકવાર બનાવી તેને તમે સ્ટોર કરી શકો છો.

YouTube player

આ સિવાય, ફળ અને શાકભાજીની છાલને પણ પાણીમાં પલાળી રાખો અને એક-દોઢ અઠવાડિયા બાદ તેને ઝાડમાં છાંટી શકાય છે.
એક મહિના બાદ, જ્યારે ટામેટાના છોડ પર ફૂલ આવવાનાં શરૂ થઈ જાય ત્યારે થોડું ખોદકામ કરી તેમાં છાણીયું ખાતર કે ઘરે બનાવેલ ખાતર નાખી શકાય છે.
લગભગ ત્રણ મહિના બાદ તેમાં ટામેટાં આવવાનાં શરૂ થઈ જશે અને બે-ત્રણ મહિના સુધી તમને ફળ મળતાં રહેશે.
ઉમેદ સિંહ જણાવે છે કે, નિયમિત ટામેટાં મળી રહે એ માટે તમે અલગ-અલગ બેચમાં પણ છોડ વાવી શકાય છે.

વીડિયો જુઓ:

YouTube player

મૂળ લેખ: નિશા ડાગર

આ પણ વાંચો: માટી વગર પાણીમાં જ ઘરે સરળતાથી ઉગાડો ફૂદીનો, જાણો કેવી રીતે?

જો તમને આ લેખ ગમ્યો હોય અને જો તમે પણ તમારા આવા કોઇ અનુભવ અમારી સાથે શેર કરવા ઇચ્છતા હોય તો અમને gujarati@thebetterindia.com પર જણાવો, અથવા Facebook અમારો સંપર્ક કરો.

We bring stories straight from the heart of India, to inspire millions and create a wave of impact. Our positive movement is growing bigger everyday, and we would love for you to join it.

Please contribute whatever you can, every little penny helps our team in bringing you more stories that support dreams and spread hope.

Support the biggest positivity movement section image Support the biggest positivity movement section image

This story made me

 • feel inspired icon
  97
 • more aware icon
  121
 • better informative icon
  89
 • do something icon
  167

Tell Us More

 
X