Placeholder canvas

Grievance

ફરિયાદ નિવારણ


કૃપા કરીને ફરિયાદ નિવારણ ફોર્મની બધી વિગતો ભરો.અધૂરા અથવા ભ્રામક ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.ભારતમાં રહેતી કોઈપણ વ્યક્તિ, સામગ્રીની પ્રકાશનના યોગ્ય સમયગાળાની અંતર્ગત વેબસાઇટની સામગ્રી સાથે સંબંધિત ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે. ફરિયાદ અમારા ફરિયાદ અધિકારીને આપી શકાય છે

Name: Vinayak Hegde
Address: #402, 4th Floor, Prestige Feroze 74, Cunningham Road, Bangalore 560052
Email: grievance@thebetterindia.com

X